جادویِ شعرِ پارسی

زاهد بودم ترانه گویم کردی/ سردفتر بزم و باده جویم کردی/ سجاده نشین باوقاری بودم/ بازیچه ٔ کودکان کویم کردی .

اسفند 90
1 پست
دی 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
خرداد 89
1 پست