نسیم صبح(الف الف طلوع)

چه گوشی می نوازد سوتت , اما
 می آیم نزد یارت صبح فردا
 زجنگل می وزد بادی  به این سو  
نسیم صبح آمد سوی بارا
نظر کردم به سوی وسمت مغرب
ز وبلاگی که بود از آن رویا
بگفتا داده است گافی به نزدش
چه سوتی ها بدادی جان مولا
بکن با او قرار ونیز با من
ببر ما را که بینیم گاف، آنجا
چو می دانم که بارا یاد گیرد
ز گافت شکر دری سرا پا
بخوان این شعر را در نزدش این بار
بگو ازبر کند این شعر ما را

/ 0 نظر / 14 بازدید