اجلاس سردفتران (طلوع )

به  مناسبت  اولین  اجلاس  وبلاگ نویسان  حوزه سردفتری  که عنقریب  در یزد  برگزار خواهد شد :

ببندند       دلبران   وبلاگ ها  را

هجوم آرند به سوی یزد شیرین

نشینند دور هم با نقل وکشمش

کنند حمله  به پشمک روی پاچین

به نسیان می رود  سودای  دفتر

نباشد  روی ِ یاری  سرد  و غمگین

ریاست   منحصر    باشد   به میرزا

که بدعت  کرده اینجا رسم و آئین

نقابی      رخ    گرفته   نزد یاری

نهان  گردیده آن سو  ،روی سیمین

گمانم پشت پوشیه شخص رویاست

که  حکمش داده شرع  و مذهب ودین

بیامد    از    مرند     آن  احمدی  لو 

که  از   رخ  پرده  اندازد  به    پائین

عمو  آید ، زند  تا  ، طعنه  و  نیش

به  سبکی  کو  نباشد  نزد ماچین

یکی    آنجا    کند    آهنگ   دلبر

به  جای ثبت و دفتر ، عشق پروین 

گمانم او طلوع است  شخص مفلس

که  قاطی کرده  ثبت  و  دفتر و  زین

بخوانند  جمع  کُر آهنگ  با هم

سران دفتری  بسیار سنگین  :

(دوا  کن   درد  سردفتر  خدایا

بساطش  را ،  ویا ،  از ریشه برچین )

/ 0 نظر / 13 بازدید