طاعون آخر ماه (طلوع )

اخیرا برمن مکشوف  گردید  که  در آخر ماه  و سر برج  وبلاگ دوستان به طور اسرار آمیزی سوت و کور می شود. در مورد این راز سر به مهر خیلی اندیشه کردم و بر شما چه پنهان به نتایج  حیرت انگیزی هم دست یافتم :

شنیدم  دلبران    آیند    با     ناز 

خماری  گشته  گویا  باز    دمساز

بشد   پنبه   زنو     در  آخرِ  ماه

هر آنچه  بافتی   نخ    روز  آغاز

شده  جیب  و حساب  و دخل  خالی

زده  طاعون به تحریرت ز امراض

برفت  پولت  زکف  گشتی  پریشان

برای   نرخ   آب   و  دفتر  و  گاز

چه  طوفانی ! که جارو کرد جیبت

ز سر برد  آن کلاه   و کرد پرواز

شد اندر کله ات حک جمع و تفریق

چراندی  بس دریغا  آن دو صد غاز

نمی دانم  چرا   پیوسته ، منفی، است 

ز جمع  و کسر دفتر حاصلش   باز

نریزد  قطره ای باران    به نعمت 

دریغ   از  برگ  سبز  یار  طناز

اگر  بودی  توان و قدرت  و  زور

به  نزد   دلبرت   ای  سرو  غماز

فزون  می کرد  زر در  آخر  ماه  

که  تا   معلوم گردد نزدت  این راز

/ 0 نظر / 15 بازدید