آش کشک (الف.الف.طلوع)

به زیر آورده ام چرخ و فلک را
ربودم با دغل از تو الک را
نوشتم خود هزاران برگ اسناد
نیامد سویت از اسناد یک را
نبودم چون توان و فکر و تدبیر
ریا آوردم و بستم کلک را
چنان تدلیس کردم در مرامم
که از دل برکند هرگونه شک را
گرفتم سکه های خلق مفلوک
به ملاکان نمودم رمز چک را
تبانی کرده ام با جمع اشرار
که بر سر خاک ریزد جمع و تک را
بپختم آش کشکی آنچنان شور
بزد هر دل ز شوری آن نمک را
بشد تضمین خلاصه ملک و املاک
ز بهر وارث و بر من درک را

/ 0 نظر / 13 بازدید