فردا (طلوع )

افق  گردد زهر سو چون پدیدار

نبینی آسمان رنگی مگر   تار

برای  دفتر و خودکار  و  کاغذ

بگردد  نسیه  رسم و خوی و کردار

ز بهر وجه گاز و آب و  برقم

ز  هر سو  می رود بسیار دینار

رکودی  سخت  حاکم گشت و ماندم

نباشد  دلبرا   در  دفترم   کار

می آیم  نزد  تو  در  محضر  تو

کنم  تا  در  کمال  عقل اقرار

که  کردم  خبط و مدیونم  به  خود من

بدادم  خویشتن را  رنج و  آزار

زدم  بر دست و پایم  قفل و زنجیر

چه  خاکی کرده ام بر سر به خروار

نه  راه   پیش دارم  در برابر

نه  راهی  در قفا  از بهر ادبار

اگر  ماندم   شب  امشب  تا  به نیمه

ز کابوسی شباهنگام  بیدار

بمانم  من در این تردید  بسیار

که  آید بهر ما -  فردا-  دگربار !؟

/ 3 نظر / 15 بازدید
محضردار

واقعا کسی که الوده این شغل میشود نه راه پیش دارد نه راه پس فقط باید رفت جلو

امیرمسعود شکیبا

حاضرگرديد: آقاي حبيب شيرفي جنداني فرزند علي اكبر به شماره شناسنامه 488 صادره از كوهپايه متولد 1336 داراي شماره ملي5659203744 ساكن اصفهان اژيه روستاي جندان منزل شخصي تلفن:03126352125 كد پستي 8133146336 مجري طرح متعهد به رعايت موارد زير مي باشم: بديهي است در صورت عدم اجراي اين تعهدات و يا مشاهده خلاف اظهارات عنوان شده در فرم درخواست ارائه شده به دستگاه اجرايي، دبيرخانه كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان مي تواند بدون اطلاع قبلي ضمن توقف در پيگيريها از پرداخت تسهيلات ممانعت بعمل آورده و در صورت پرداخت تسهيلات نيز نسبت به تبديل به حال كليه ديون اينجانب/اين شركت اقدام نمايد.1- كل تسهيلات دريافتي از محل اعتبارات بنگاههاي اقتصادي زود بازده و كارآفرين را مطابق طرح ارائه شده به بانك عامل در محل اجراي طرح هزينه نمايم. 2- با اخذ تسهيلات مصوب شده در كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان و بانك عامل زمينه ايجاد فرصت شغلي جديد را فراهم نمايم/نمايد. ضمن اينكه متعهد به حفظ شاغلين واحد ( مطابق با تعداد شاغلين موجود در هنگام معرفي به بانك ) مي باشم/مي باشد. 3- طرح پيشنهادي خود را در موعد مقرر مطابق جدول زمانبندي تعيين شده

امیرمسعود شکیبا

همکار گرامی با سلام و درود تلاش شما و حضور پر رنگ شما در جامعه مجازی نشانه رویکرد گذار از دوران سنت به مدرنیته نظام سردفتری اسناد رسمی است. با سپاس از شما و همت بلندتان آرزوی موفقیت شما را از درگاه ایزد منان خواستارم. نظر به اینکه امار ایران نتاری بر اساس ورودیهای دامنه irannotary.ir محاسبه و منتشر مي شود. لذا بمنظور كسب امار دقيق و شفاف نيازمند مساعدت جنابعالي هستم. متمني است در صورت درج لینک این بلاگ و در صورت صلاحديد نسبت به تغيير لينك ايران نتاري از irannotary.blogfa.com به www.irannotary.ir اقدام و نتيجه را اعلام فرمائيد. و من ا... التوفيق