مخزن اوراق (ابوالقاسم الوندی )

طلا  شد  برگ  و  ناپیدا  و  نایاب

مرا  ای  مخزن  اوراق   دریاب

چرا  گشتی   تهی   از  نیمه و یک

خلاصه ،مانده ای چون شیره ای خواب

ز  بس  نت   رفتم  ودر  ثبت و آمار

ببینم   تا  ترا    در  متن   آن  قاب

دوچشمانم  بشد  کم  سو  و  تاریک

چه رسم است این عزیزم یا که آداب

از آن  سو  می نهی  نیرو به  هسته

از  این  سو  بهر یک  اوراق  بیتاب!!

قسم  باور  کنم  یا   یال  و  دم   را

شب  تاریک  را   یا  نورِ مهتاب

گمانم  قصد  آن  داری   که  ما  را

گذاری  بر  سر  کاری  در این باب

مجیزت  یا  بگوییم  تا  بیائی 

گدائی ، التماس ، همسانِ  اذناب

نکن  ما  راه  سیاه  ای  مخزن برگ

که عمری   جوهریم و مثلِ تیزاب

چه راحت  کردی و   لاقید  خود را

و  ما را  سرنگون  در قعر مرداب

بشین  آنجا  تو  راحت  چون که  اینجا

به   جنگی  سخت  در پیچیم و در تاب

بیاید  بر  سرت  سیل  و   سونامی 

شود  آن  مخزن  خالی  چو  سرداب

/ 2 نظر / 17 بازدید
احمدلو

سلام جناب الوندی عزیز داشتم از این ورا رد می شدم گفتم سلامی عرض کنم

امیر

خواهشمند است از مطلب اخیر وبلاگ بنده با عنوان × همکاران ارجمند توجه فرمایند × بازدید فرمائید .