کَلّه پاچه (ابوالقاسم الوندی)

کله پَز جان یک  وَجَب  روغن بریز

چرب  و  چیلی دوست دارم  ای عزیز

با  مهارت  پاچه ها   را دسته  کُن

با  شجاعت  کله  را بشکاف  نیز

مو  بِکَن  از پاچه اش  با آبِ  داغ

صورتش  اصلاح  کُن  با تیغِ تیز

رُخ  چو  شد  ازریش پاک و از سبیل

پاچه  را هم  صیقلی کُن صاف و لیز

گوشتِ لُختی از بناگوش  و زِ  رُخ

چشم  بینائی  که  بوده  باز  و هیز

آن  زبان  کو  از درازی  می کشید

هر علف  را تا  به  حَلقَش نیم خیز

مغزِ  دانشمند  حیواناتِ  ارض

بره  ای دانش  پژوه و  جهل ریز

پَس  تغاری لَب به لَب ازآبِ گوشت

نان  سَنگک نرم و تازه  ریز ریز

کله پَز  بشکن  به  مشتت  جمجمه

تا  تَلاشی  گردَد آنجا  روی ِ میز

می خورم  مو را  کنار غده ها

آنچه  خوارم میکند ، پَست و هزیز

یک  ندا  آمد  ز وجدان و ز نَفس

علتِ  امراض  را در خود مَریز

صحت  جسم و روان  زایل مکن

می کنی  با خویشتن  جنگ و ستیز؟!

می زنی  با کله ای  بر  جانِ  خود

رگ  بزن  گَر  خودکشی خواهی مریض

کَی  بگردد  پاک  این  مویِ نجس ؟

رگ  نگردد  تا ابد  هرگز   تمیز

کَس  ندید از  بنده ای این  خود زنی

غرب عالم تا به لندن یا  ونیز

 

جایِ کله  خربزه  آوَر به پیش

پاچه  خواری ترک کن برضدِخویش

چرب  و چیلی  کم بریز در مَشکِ خود

مغزِ گردو  جای مغزِچربِ میش

جای  پاچه ،  یا هلو  یا سیبِ تُرش

جای چشم ، انگور  اما  حَبّه  بیش

جای گوشتِ لخت و بیخ  گوشِ وی

هندوانه ،  آبداری کُن  پریش

یک  سبد سبزی  و ریحان وتُرُب

جای  مو  یا غده یا رگها و ریش

یک  تغار  از دوغ  جایِ آب ِ  گوشت

جایِ  چربی  یک وجب رویَش  حشیش

چرب  خوردن  مسلک  مرگ و فناست

واژگون کُن  این مرام  و رسم وکیش

/ 4 نظر / 821 بازدید
الهام

سلام خوبي ؟ وبلاگ زيبايي داري اتفاقا من يه سايت دارم که خوشحال ميشم باهات تبادل لينک بکنم . اگر تو هم مايل بودي منو به اسم بهترين هاي ايران لينک کن و بهم بگو تا منم با افتخار لينکت کنم

انتشار آگاهی

اكثر فرقه هاي مذهبي در جهان [همۀ فرقه هاي مذهبي از ديدگاه برخي از كارشناسان اديان] مي گويند ما برحقيم و ما عين همان دين اصلي هستيم. ما اصل و حقيقي هستيم [بقيه در انحرافند] و دليل حقيقي بودنمان هم اين است كه بنيانگذار ما داراي نزديكترين ارتباط با بنيانگذار دين اوليه است. فرقه هاي يهودي و مسيحي و اسلامي كم و بيش داراي همين ادعا هستند. اما جمعيت ال ياسين نه فقط ديگران را رد نمي كرد بلكه به عكس اين اتهام، متهم بود. متهم به كثرت گرايي و تنوع خواهي انديشه اي. جمعيت ال ياسين را طرفدار پلوراليزم و ليبراليزم و اشاعه دهندۀ فرهنگ تساهل و تسامح معرفي كرده بودند. اين جمعيت مي گفت كه همۀ مكتبها و تفكرات مختلف داراي حق حيات بوده و برخوردار از حقانيت نسبي هستند، و آنها به اين مي گفتند تكثرگرايي و تبليغ پلوراليزم! www.abarensan.blogsky.com

مهسا کبودو ند

عالی بود [لبخند]

پری

اول گشنه مون کردی ولی بعدش اموزنده بود سبزیجاتو جایگزین کنیم؟