عشق جاوید(الف الف طلوع )

نزدیکترین دوستم  فرید،  در  آغاز  زندگی  بدرود حیات گفت . اهل دل بود  وعشق.  در جوانی  عاشق  دخترکی   شده  بود به نام  احیا  .   روزی  از من خواست  که شعری  برای عشقش  بسرایم . بسیار اندیشیدم .  باید  شعری  می سرودم   که  احیا   و   فرید  را برای  همیشه  در کنار  یکدیگر  جاودانه  می ساخت .  عاقبت شعر زیر  را برای عشق  باشکوه  فرید  خلق کردم .  وقتی  از بالا  به پائین  اول حرف  مصرعهای اول هر بیت را  جمع بزنید  به نام  معشوق   احیا  می رسید.  به همین ترتیب از جمع حروف مصرعهای دوم هر بیت  ، نام  عاشق دلخسته  و  رخ در نقاب  خاک  کشیده فرید  بدست می آید .  یادش  جاودانه باد که با این  شعر  جاودانه شد: 

امشب  در این  سیاهی گسترده  این  دام  تو          فردا  به  صبحگاهان  دنیا  شود  کام  تو

حدیث  طوفان  غم  وزیده  بر عشق   من             روز  و  شبم  طوفانی  دریا  شده رام تو

یا  تا  ابد  مستی و یا  مرگ عشق و ایمان            یا   قلب  خونین   خود از می کنم جام تو

ارامشی  ندارم   در   روزهای     ماتم                دنیای   کاخ   قلبم  می لرزد  از نام   تو

 

/ 0 نظر / 17 بازدید