# م__سرشک

به کجا چنین شتابان ؟(م .سرشک )

-                                                            ( به کجا چنین شتابان ؟ ) -                                                                               گون از نسیم پرسید -                                                             ( دل من گرفته زینجا ، -                                                                               هوس سفر ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 13 بازدید