قاتل سردفتر (الف.الف.طلوع)

تو پنداری که اینجا دفتری هست
میان هر ورق سیم و زری هست
برای  ثبت اسنادی و املاک
درون خودنویسم جوهری هست
تورق کن میان این دفاتر
ببین هربرگ او اشک تری هست
بخوان ای آشنا آن متن اسناد
اگر بر من برایت باوری هست
نیابی واژگانی شاعرانه
که مقبول عزیز ودلبری هست
یقین هرگز ندیدی آن رئیسی
که از هرسو برایش سروری هست
کنی خدمت به خلق وخلق گویند
فلانی در پی برگ وبری هست
چو پرسی دلبران گویند به اجماع
از آن بهتر که سردفتر سری هست ؟
برونش می کشد جنبدنگان را
درونش قاتل سردفتری هست
سراسر شغل دفتر رنج ودرد است
نه از بهرش برایم آخری هست

/ 2 نظر / 16 بازدید
محضردار

تبریک به خاطر این همه لطافت ذهن وزیبایی موفق باشید

بارعی

با سلام اگرچه دیر دیدم ولی بی انصافی دیدم همینجوری رد شم . خیلی خیلی عالی . [لبخند][تایید][دست][دست][دست] [خداحافظ]